Hakkımızda

Ekibimizce ulusal ve uluslararası platformlarda hem kurumsal bazda hem de bireysel bazda farklı meslek guruplarından profesyonellere yönelik ölçme-değerlendirme, etki analizleri, saha çalışmaları, program ve envanter geliştirme, mesleki gelişim modelleri, boylamsal araştırma ve danışmanlık çalışmaları yürütmüştür.

Deneyimlerini akademik ve saha çalışmalarıyla derinleştiren personeli ve kültürler ve disiplinler arası araştırmalar yürüten danışmanlarıyla, araştırma ve veriye dayalı uygulamalar yürütmektedir. Bizim için iş birliği ve çözüm ortaklığı; “kaynaklardan bilgiye, bilgiden eyleme, eylemden kaynak ve kapasite gelişimine” uzanan sarmal bir süreçtir.

Dr. Elif Adıbelli Şahin - Eğitim Uzmanı
Gülşah Özkan İnal - Eğitim Uzmanı
Sedef Orman - Eğitim Uzmanı
Gizem Gökçe Coşkun - Stajyer
Melisa Karakaya - Eğitim Uzmanı
Gözde Polatkal - Eğitim Uzmanı
Kübüra Karakaya - Kurumsal İletişim Tasarımcısı
İpek Gökbel - İçerik Geliştirme Uzmanı
Doç. Dr. Nilay Keskin Samancı - Akademik Danışman