Hakkımızda

Kalkınma Atölyesi Kooperatifi, ülkenin kalkınma ile ilgili farklı ölçeklerdeki projelerinin sürdürülebilir, tekrarlanabilir ve başarılı olmasına katkı sağlamak amacıyla kurulmuş kar amacı gütmeyen bir kurumdur. Çalışma sistemi, örgütlenme yapısı ve deneyimlerin paylaşılmasına yönelik birlikte üreten ve paylaşan bir geleneğin oluşturulmasına katkı sağlamaya çalışan Kalkınma Atölyesi’nin, farklı alanlarda özelleşmiş atölyeleri bulunmaktadır.

Bunlar;

 • Çocuk Hakları Atölyesi
 • Yaşlılık Atölyesi
 • Arı Dostu Kent Atölyesi
 • Kalkınma Katkı Verenler Atölyesi
 • Barış ve Kalkınma Atölyesi
 • Sosyal İnovasyon Atölyesi
 • Gençler İçin Kooperatifçilik Atölyesi ve
 • Eğitim Atölyesi’dir

Kalkınma Atölyesi Kooperatifi ilke ve değerleri çerçevesinde, herkes için nitelikli eğitimi ülkemizin sosyal ve beşeri sermaye gelişiminin anahtarı olarak görmekte olan Eğitim Atölyesi, bünyesinde görev yapan eğitim uzmanları ile;

 • Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınmada eğitim niteliğinin geliştirilmesi için saha çalışmaları yapmakta, veri ve kanıt temelli raporlar hazırlayarak ulusal politika geliştirme süreçlerine katkı sağlamakta,
 • Ülke ve dünya gündemine göre ihtiyaç duyulan alanlarda, disiplinler arası iş birliklerini kullanarak eğitim araştırmaları ve model uygulamalar gerçekleştirmekte,
 • Eğitim alanındaki ulusal ve uluslararası kamu ve diğer tüzel kuruluşlarla sonuç ve fayda odaklı iş birlikleri yaparak eğitimi ve eğitim çalışmalarını toplumun ve bireyin bütünsel gelişimi için bir fırsat olarak görmektedir.

Eğitim atölyesi ölçme-değerlendirme, etki analizleri, saha çalışmaları, program ve envanter geliştirme, mesleki gelişim modelleri, okul gelişimi alanlarında çalışmalar yürütmektedir. Eğitim Atölyesi uzmanları tarafından geliştirilen Okul İklimi Modeli, Sabancı Vakfı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenerek “Okul İklimi Değerlendirme ve Geliştirme Projesi” adıyla yürütülmektedir. Söz konusu projede, bir okuldaki tüm paydaşların tutumlarını, algılarını, davranışlarını, performanslarını ve birbirleriyle ilişkilenme şekillerini etkileyen tüm mekanizmaları bütüncül bir yaklaşımla harekete geçirmeye ve okulun var olan iklimini geliştirmeye yönelik faaliyetler yürütülmektedir. Bu faaliyetlerin merkezinde, Okul İklimi Modeli’nin bileşenleri olan okuldaki Öğrenme-Öğretme Süreçleri, Sosyo-Duygusal Öğrenme ve okulun Örgütsel Yapısının mevcut durumu ve daha iyi hale getirilmesine yönelik çalışmalar yer almaktadır.

Dr. Elif Adıbelli Şahin - Eğitim Uzmanı
Gülşah Özkan İnal - Eğitim Uzmanı
Melisa Karakaya - Eğitim Uzmanı
Gözde Polatkal - Eğitim Uzmanı
Kübüra Karakaya - Kurumsal İletişim Tasarımcısı
İpek Gökbel - İçerik Geliştirme Uzmanı
Doç. Dr. Nilay Keskin Samancı - Akademik Danışman