İpek Gökbel

İçerik Geliştirme Uzmanı

İpek Gökbel, lisans eğitimini 1999 yılında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladıktan sonra, bir süre özel şirketlerde çalışmıştır. 2008 yılında başladığı Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans çalışmalarına devam ederken PERYÖN-ÜSİGEM iş birliği ile verilen İK Yönetim Uzmanlığı eğitimi ve sertifikası almıştır.

Hayata Dokun Derneği web sayfasında yayımlanmış yazıları bulunan Gökbel, Palindrom Ailesine 2018 Şubat ayında redaktör olarak katılmıştır. Gökbel’in çalıştığı ve ilgi duyduğu alanlardan bazıları şunlardır: “Durkheim & Suicide”, “Aristoteles & Saint Thomas Aquinas”, “Engendered Democracy”, “The Transition & Consolidation of Democracy in India & China”, The Comparison of The Semi-presidential System in France & The Presidential System in USA”.