Melisa Karakaya

Eğitim Uzmanı

Lisans Eğitimini Matematik Eğitimi alanında tamamlayan Melisa Karakaya, Abant İzzet Baysal Üniversitesinde doktora eğitimine devam etmektedir. Lisans eğitimi sürecinde TOG ve YGA’da pek çok projede gönüllü olarak yer almıştır. Yaklaşık 5 yıldır öğretmen pedagojisini araştıran çalışmalarda çalışma fırsatı bulmuş; MEB, AİBÜ-Bilimsel Araştırma Projesi Birimi tarafından desteklenen projelerde araştırmacı ve proje asistanı olarak çalışmıştır.

2018 Ocak tarihi itibariyle Palindrom Eğitim ve Araştırma’da yürütülen çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde uzman olarak çalışmaktadır. Araştırma alanları öğretmen değişimi, pedagojik değişim, öğretmen eğitimleri ve matematiksel muhakeme yaklaşımıdır.