Doç. Dr. Nilay Keskin Samancı

Akademik Danışman

Lisans eğitimini Biyoloji Eğitimi alanında tamamlayan Dr. Keskin Samancı, yüksek lisans ve doktorasını Gazi Üniversitesi’nde Biyoloji Eğitimi alanında tamamlamıştır. Lisans eğitiminin akabinde Gazi Üniversitesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Dr. Keskin Samancı, 2013 yılında yardımcı doçent, 2016 yılında doçent unvanlarını almıştır. Halen Necmettin Erbakan Üniversitesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalında görev yapmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK, Sabancı Vakfı, ERG, Amgen Foundation, Üniversite Bilimsel Araştırma Birimleri tarafından finanse edilen ulusal ve uluslararası projelerde uzman, araştırmacı ve danışman olarak görevler almıştır. Palindrom Eğitim ve Araştırma ile Kalkınma Atölyesi bünyesindeki Eğitim Atölyesi’nde gönüllü akademik danışmanlık yapmaktadır.

Araştırma ilgi alanları arasında; biyoetik eğitimi, toplumbilimsel konuların argümantasyon tabanlı öğretimi, düşünme ve sorgulama becerilerinin geliştirilmesi, öğretmen eğitimi ve okul ikliminin geliştirilmesi konuları yer almaktadır.