Okul İklimi Nasıl Geliştirilir?

Faaliyet Planının Belirlenmesi

Okul iklimi değerlendirilmesi yapıldıktan sonra, kurumumuzdaki uzmanlar tarafından öncelikle okulun güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönlerine yönelik bir faaliyet planı hazırlanır. Faaliyet planı, tespit edilen sorun alanlara veya geliştirilmesi gereken iç mekanizmalara yönelik sürdürülebilir ve gerçekçi hedefler içermektedir.  

Okul iklimini geliştirecek faaliyetleri etkin bir şekilde uygulamak ve sürdürmek, tüm paydaşların süreç hakkında bilgilendirilmesini gerekli kılmaktadır. Ayrıca, okuldaki paydaşların inisiyatif almalarını sağlamak, hızlandırıcı bir etki yaratmaktadır.

Paydaşların ortak bir gelecek hayal etmeleri, okula ve okul iklimi çalışmalarına olan bağlılıklarını artırarak okul iklimi geliştirme çalışmalarında izlenecek olan faaliyet planının gerçekleştirilmesini kolaylaştıracaktır.

Bu amaçla, kurumumuzdaki eğitim uzmanları ve danışmanlar öncelikle ön değerlendirme sürecinde elde edilen bulgular konusunda paydaşları bilgilendirir; daha sonra okulun tüm paydaşlarına okul iklimi çalışmaları hakkında bilgi verir ve faaliyet planı hakkında paydaşlarla ortaklık sağlar.  

Okul iklimi çalışmaları için paydaşlarla ortaklaşma sağlandıktan sonra, faaliyet planında, okul iklimin geliştirilmesine yönelik belirlenen çalışmaların uygulamalarına geçilir.

Bu faaliyetler, paydaşların gönüllü katılımı ve karar alımına katılımları esas alınarak kurumumuz uzmanlarının rehberliğinde yürütülür. Her okulun dinamiği kendisine özgü ve özel olacağı için bir okulda uygulanan model de yalnızca o okula özeldir.

Kurumumuzdaki eğitim uzmanları tarafından okuldaki uygulama modeli çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin ve diğer çalışmaların etkileri, tüm paydaşlar için görünür kılınır.

Okul ikliminin geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin/uygulamaların değerlendirilmesi, talep eden okullara Palindrom uzmanları tarafından hazırlanacak bir rapor halinde sunulabileceği gibi, isteyen okullar, paydaşlarından aldıkları geri bildirimler doğrultusunda öz değerlendirmelerini kendileri de yapabilirler.